Windows Server 2012 MSDN原版 简体中文 版下载

发布于 2014-10-16  116 次阅读


转自网络,如侵犯到任何个人或组织的权益请联系删除。

Windows Server 2012目前已发布,MSDN成员都可在MSDN网站下载,官方也推出了180天的Windows Server 2012评估版下载。

Windows Server 2012提供了超过300项新功能,包含新一代Hyper-V 3.0虚拟化技术等。 

Windows Server 2012 MSDN原版下载: 

Windows Server 2012 VL简体中文版下载:  Windows Server 2012 VL (x64) - DVD (Chinese-Simplified) 

文件名: cn_windows_server_2012_vl_x64_dvd_917962.iso 

语言: Chinese - Simplified  校验值:  SHA1:C02CE28DCBE0CC745EA1035EB051A0EF02C0164F 

下载地址:  ed2k://|file|cn_windows_server_2012_vl_x64_dvd_917962.iso|3827054592|2F40F8D0D60B86E9FFA551624D5A5257|/  ——以上地址请右击复制快捷方式到迅雷或者电驴下载 

Windows Server 2012简体中文版下载:  Windows Server 2012 (x64) - DVD (Chinese-Simplified) 

文件名: cn_windows_server_2012_x64_dvd_915588.iso  语言: Chinese - Simplified  校验值:  SHA1:BA658A9875DA5F02869B6B205B3D8EE26160FE0F  下载地址:

http://kuai.xunlei.com/s/8SmyLqzmyeJg51bAb93QcA

Windows Server 2012 VL英文版下载:  Windows Server 2012 VL (x64) - DVD (English) 

文件名: en_windows_server_2012_vl_x64_dvd_917758.iso  语言: English  校验值:  SHA1:063BC26ED45C50D3745CCAD52DD7B3F3CE13F36D 

下载地址:  ed2k://|file|en_windows_server_2012_vl_x64_dvd_917758.iso|3694114816|AE62DB062FD9D433750F54F4518AF4C5|/  ——以上地址请右击复制快捷方式到迅雷或者电驴下载 

Windows Server 2012 英文版下载:  Windows Server 2012 (x64) - DVD (English) 

文件名: en_windows_server_2012_x64_dvd_915478.iso  语言: English  校验值:  SHA1:D09E752B1EE480BC7E93DFA7D5C3A9B8AAC477BA 

下载地址:   Windows Server 2012 180天评估版官方注册下载:  http://technet.microsoft.com/zh-CN/evalcenter/hh670538.aspx

Windows Server 2012 key 正版!

 

Windows Server 2012 Foundation   

RTMNG-7K8HQ-3QVVW-W8QKF-Q9H7D --- 00185-00477-08754-AAOEM

VXHGK-GRJQH-K7WVN-MTXP3-YBFHM --- 00185-65247-05792-ABOEM

BDCBV-BQ27P-9PNJJ-BQJ96-KTJ3Y --- 00185-61015-53182-ABOEM  

8MBNB-YB7W9-YV3VJ-7WMGG-MKH7D --- 00185-00000-00010-AAOEM

96764-R7KXM-CJKJB-BNGCW-CPKX3 --- 00185-06266-38201-AAOEM

 

Windows Server 2012 Essentials  OEM SLP

MXHGN-GRJQH-K7WVV-MTXP3-YBFHT --- 00186-00000-00000-AAOEM OEM SLP

JXHGK-GRJQH-N7WVV-MTXP3-YBFHT --- 00186-08304-72192-ABOEM OEM SLP

 

Windows Server 2012 Standard

VDNYM-JBKJ7-DC4X9-BT3QR-JHRGY --- 00184-00070-00000-AAOEM

BNHD9-KT7MY-4BX83-HTGM4-3C77J --- 00185-48475-45056-AAOEM

2G9DG-XKFR6-VG8D3-DN9T9-CDG98 --- 00185-48952-40532-AAOEM

MMPXK-NBJDQ-JPM34-WX3FM-G276W

V9NGB-8F84J-RT4TW-RFKTM-B4DKX

 

Windows Server 2012 Datacenter

B7RRX-RVN4P-PCPBM-89D8Y-X4PQH --- 00184-50100-21572-AAOEM

N67Y4-R7KXM-CJKJB-BHGCW-CPKXV --- 00184-50070-47113-AAOEM

 

Windows Storage Server 2012 Workgroup

CDNBD-9X68R-RRFYH-8G28W-82KXC --- 00183-30070-49169-AAOEM

 

Windows Storage Server 2012 Standard

DXHGK-GRJQH-K7WVV-NTXP3-YBFGG --- 00182-85373-02912-ABOEM

N67T9-R7KXM-CJKJB-BHGCW-CPKW6 --- 00182-80070-47113-AAOEM

 

Windows MultiPoint Server 2012 Standard

KXHGK-GRJQN-K7WVV-MTXP3-YBFGB --- 00182-47717-51936-ABOEM 

NDQGD-9X68R-RRFYH-8GB8W-82KWG --- 00181-20069-74811-AAOEM

 

Windows MultiPoint Server 2012 Premium

RTDKG-7K8HQ-3QVVW-W8NKF-Q9H43 --- 00181-82704-22746-AAOEM

VNKYM-JBKJ7-DC4X9-BT3QR-JHRF3 --- 00181-80070-00000-AAOEM 

QXHGN-GRJQH-K7WVV-MTXP3-YBFGD --- 00182-60000-00000-AAOEM

R2相关:

ServerStandard = NB4WH-BBBYV-3MPPC-9RCMV-46XCBServerStandardCore = NB4WH-BBBYV-3MPPC-9RCMV-46XCBServerDatacenter = BH9T4-4N7CW-67J3M-64J36-WW98YServerDatacenterCore = BH9T4-4N7CW-67J3M-64J36-WW98YServerHyperCore = Q8R8C-T2W6H-7MGPB-4CQ9R-KR36HServerWinFoundation = 7JGXN-BW8X3-DTJCK-WG7XB-YWP26ServerStorageStandard = H2K4M-QNKQ2-64699-FYQHD-2WDYTServerStorageWorkgroup = 8N7PM-D3C64-RQVYF-MX8T7-G6MB2ServerSolutionCore = 326N4-6GMBX-PD2QT-M7HX4-TVHM8gvlkServerSolutionCore = KNC87-3J2TX-XB4WP-VCPJV-M4FWM